„Vytvořím

pro Vás design,

který si sedne

na hrnec.“